Kategoriler
⚡ Köşe yazıları

PARÇALARA AYRILAN İSLAM!

Seneler geçtikçe İslam’ı yavaş yavaş parçaladılar. Çok  yavaş hareket ederek fark ettirmediler. Düşünüp içinden çıkılmayacak hale kattılar. Bir tane İslam varken bin parçaya böldüler. Yüzlerce cemaat var ve İslam’ı savulduklarını iddia eden bu cemaatler bile kendi aralarında anlaşamıyor. İnsanları da bu şekilde bölerek bin parça yaptılar.

Hangisi doğru hangisi gerçekleri savunuyor anlayamaz olduk. Dinimiz İslam da hoşgörü ve müminler arasında sevgi saygı emrediliyor. Yüce Yaradan bizlere böyle buyuruyor:

Şüphesiz Allah Kendi yolunda sanki birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. (Saff Suresi, 4)

Müslüman kişi dinine bağlı ve Kuranın emrettikleriyle yaşaması gerekmekte. İslam’ın temeli olan Kuranı kerimin bizlere Allah’ın emir buyurduklarını dost doğru iletiyor. Müslüman topluluğunda ayrılığın söz konusu olmadığı gibi, üstünlükte yoktur.

Hak Teâlâ Kuranı Keriminde bu konuyu sık sık bizlere aktarmış. Müslümanlar birbirine sımsıkı sarılıp destek olmaları gerektiğini ifade etmiştir.

Nitekim Allah ’u Teâlâ bunun bir örneğini de bu şekilde vurgulamış:

Kıyamet gününde, benim için birbirini sevenler nerededir onları gölgemden başka gölge bulunmayan günde arşımın gölgesinde gölgelendireceğim şeklinde buyurur. – Âli İmran, 31

Şüphe yoktur ki Hak Teâlâ ne diyorsa olmuş ve olacaktır. Bu gerçekleri ele alınca, ortada onlarca cemaat ve birbiriyle anlaşamayan hoca ve müritleri görüyoruz.  Hak Teâlâ bizlere böyle buyurmuyor. Birbirimizi sevemeden cennete gitmemiz mümkün değildir. Bunun açıkça ispatı da hadis-i şeriftedir.

379. Ebu Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resülullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Canım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayınız!”
(Müslim, îman 93-94. Ayrıca bk.Tirmizî, Et’ime 45, Kıyamet 56; İbni Mace, Mukaddime 9, Edeb 11)

Yüceler yücesi ve örnek alınması gereken tek insan Resülullah  bizlere bunu söylüyorken bizler İslam’ı parçaladık. İnsanları da parçaladık.  İslam’ın şartları dışına çıkarak cehennemlik bir ordu yaratıldı.

Birlik olamadık. Yaşamak için illaki bir cemaate mensup olmak gerekmiyor. İman Allah’la kul arasındadır. Birilerinden tövbe almak gerekmiyor. Birilerine bağış yapmak zorunda değiliz. Birilerinin elini öpmek zorunda değiliz. Sakal uzatıp kaşınmak zorunda da değiliz.

Müslümanlık bunlar değil! Müslümanlık çok ama çok kolay… İslam’ı zorlaştıran bizleriz. İlla bir gruba mensup olmak gerekmiyor.

Tövbenizi Yüce Allahtan isteyin….
Bağışlarınız yerine sadaka verin…
Şakal bırakıp kaşınacağınıza temiz giyinin…
Gidin Anne-Babalarınızın elini öpün hayır duasını alın. Sizi bunlar kurtarır. Allah hiçbir cemaat liderine bağışı emretmiyor… Tövbe ettir diye kimseye emir vermiyor… Sakalları dizinize kadar uzatıp kaşınıp durun demiyor…

İslam’ın şartları açıkça ortada. Rehber arıyorsanız Kurandan büyük rehber bulamasısınız. Dost arıyorsanız Allah yeter.

Ne diyor peygamberimiz SAV, iman etmeden cennete gitmek mümkün değil…  Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmasısınız diyor sevgili peygamber, o zaman birbirimize sahip çıkalım. Düşman değil dost olalım. Kardeş olalım. Kuranın emrettiklerine uyarım, riya etmeyelim bunları yapmadıkça muvaffak olamayız.

İnsanları birbirinden koparan sözde cemaat liderlerine uyanların vay haline… Bakınız neler söylemiş yaradan bu konuda:

“İnsan sınıflarından her birini biz o gün imamlarıyla (önderleriyle) beraber çağıracağız.” (İsrâ: 71

Herkes dünyada kimin bayrağı altında bulunmuşsa, kime uymuş, kimi desteklemiş, kimleri rehber edinmişse, ahirette de onun bayrağı altında bulunacaktır.

“Ümmetim benden sonra yetmiş üç fırkaya ayrılacak, bir fırka müstesna diğerleri hep ateştedir.”
– Onlar kimlerdir ya Resülullah
!
“Benim ve ashabımın yolunda olanlardır.” (Ebu Dâvud)

Resülullah  ve ashab yolunda olanlar imana davet ediyor;
imansız imamlar, önderler, dünya kodamanları ise ateşe davet ediyor.

“Onları ateşe çağıran imamlar (önderler) kıldık.
Kıyamet günü onlar yardım görmeyeceklerdir.” (Kasas: 41)

“Firavun kıyamet gününde milletine öncülük eder, onları cehenneme götürür. Gittikleri yer ne kötü yerdir!” (Hûd: 98)

Âyet-i kerime’lere bakın kendi kararınızı kendiniz verin.
Buna göre herkes kendinden sorumludur.  İslam’ın tadına varmak için hiçbir zaman geç değildir.

Dini kolaylaştıran sözde hocalar veya liderlerin Müslümanlara verdikleri zarar ahirette de geri dönüşü olmayan hatalara neden olacak…

Resul-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz de bir Hadis-i Şerif’lerinde şöyle buyurmuşlardır:

“Kıyamet gününde insanlar bir araya toplanır, Rabb’imiz ‘Her kim neye tapmışsa onun ardına düşsün.’ buyurur. Artık kimi güneşin, kimi ayın, kimi tağutların (kodamanların) peşine düşüp gider.” (Buhârî. Rikak: 52)

Herkes dünyada kimin bayrağı altında bulunmuşsa, kime uymuş, kimi desteklemiş, kimleri rehber edinmişse, ahirette de onun bayrağı altında bulunacaktır. Peşine düşüp gittiği lideri orada nereye götürürlerse onlar da oraya gidecek. Dünyada olduğu gibi ahirette de bir ve beraberdirler. İyiler iyilerle beraber cennette, kötüler kötülerle birlikte cehennemde olacaklardır.

Resulullah ve ashab yolunda olanlar imana, cennete, Cemalullah’a davet ediyor, imansız imamlar, önderler, dünya kodamanları ise ateşe, cehenneme davet ediyor.

İşte bu ateşe çağıranların dâvetine icabet etmek ne büyük bedbahtlıktır.

Saygılarımla.

Suat Bezeng
Brüksel – 12.06.2014

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir