Yeryüzünde olmuş, olacak, bilinen bilinmeyen her şey Levh-i Mahfuz’da yazılı. Bkz. (Yâsîn Sûresi: 12) ayeti Kuran’ı Kerim’in içinde yer alan bütün ayetlerin Levh-i Mahfuz’da yazılmış ve muhafaza edilmiş akabinde yeryüzüne gönderdiğini açıkca bizlere bildiriyor.

Öyleyse sadece Müslümanlar için değil bütün insanlık için önemi oldukça büyük bir levhadan bahsediyoruz. Bazı İslam bilimcilerine göre ise “Levh-i Mahfuz ise, Hafız, Âlim, Kadir, Mürit, Mukaddir, Evvel, Ahir, Zahir, Bâtın ve Allah’ın kendi ilminde var olan şair isimlerinin emir ve talimatlarının kaleme alındığı, kâinattaki her nesnenin mukadderatının plânlanıp yazıldığı muazzam kürsüye ait büyük kader defteridir. “

 

Levh-i Mahfuz’un adı Kuran-ı Kerim’de bazı İslam bilimcilerine göre bir ayette, bazı İslam bilimcilerine göre ise birden fazla ayette geçiyor. Bu ayet(ler) ile Allah’u Teâla tüm insanlığa Levh-i Mahfuz’un varlığından haberdar ediyor (el-Buruc, 88/22) bazı ayetlerde ise dolaylı olarak Levh-i Mahfuz’un ima edildiğine şahitlik ediyoruz. Levh-i Mahfuz içeriğine girdiğimiz zaman hiçbir şeyin eksik bırakılmadığını (el-En’âm, 6/59) ayetinde yeryüzünde bir yaprağın bile yerinden oynayacağının bilgisini barındırdığını (Kaf, 50/4) ayetiyle, yeryüzünde yaşanmış ve yaşanılacak tüm musibetlerin içinde olduğunu ifade edildiğine (el-Hadid, 57/22) ayetiyle şahitlik ediyoruz.

 

“İbn Abbas’tan rivayet edildiğine göre Allah Levh-i Mahfuz’u beyaz inciden, kenarlarını da kırmızı yakuttan yarattı, kalemi de, yazısı da nurdur. Aynı konuda Enes bin Mâlik’ten yapılan bir rivayete göre de Levh-i Mahfuz’un bir yüzü yakut bir yüzü yeşil zümrüt ve kalemi de nurdur. Allah buraya yaratacağı, rızıklandıracağı, yaşatacağı, öldüreceği, izzetlendireceği ve dilediği şeylerden yapacağı herşeyi o nurdan kalemle yazdırmıştır. Bu yazma işlemi her gün ve gece sürmektedir. İbn Abbas’tan gelen zayıf bir rivayete göre ise Allah Levh-i Mahfuz’a ilk olarak şu sözü yazdırmıştır: Muhakkak ki ben Allahım. Benden başka ilah yoktur. Rahmetim gazabımı geçmiştir. Kim ki Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammedin O’nun kulu ve resulü olduğuna şehadet ederse, ona cennet vardır” (İbn Neccar’dan naklen-Kenzu’l-ummal, 3/754-h.no: 8658). “

“Yine İbn Abbas’tan gelen diğer bir rivayete göre ise Levh-i Mahfuz’a ilk olarak “Bismillahirrahmanirrahim, kazâma teslim olan ve hükmüme ram olan ve belâma da sabredeni kıyamet gününde sıddıklarla birlikte diriltirim” sözü yazılmıştır.”

 

 


Like it? Share with your friends!

71 shares
Suat BEZENG

İki ülke arasında, yaşam savaşı veren Suat BEZENG, hep iyimserliğini korumuş ve bu iyimserliğinede kızarak bugünlere gelmiş, nadir bulunan Türkçe severlerden biridir. Suat Bezeng; Aynı zamanda Aktif Haber Belçika gazetesi ve “Dijital Karasal Yayınlar ” gerçekleştiren, Belçika’nın ilk Türkçe TV kanalı Aktif TV‘nin genel yayın yönetmenliği görevini yürütüyor. Suat Bezeng Mersin doğumlu olup, 2011 yılından bu yana Belçika’nın başkenti Brüksel‘de yaşamaktadır.

Comments

comments